Algemeen

Wat gaat er precies gebeuren?

Corendon Hotels & Resorts laat van 5 tot 10 februari een Boeing 747 op een trailer van de Zwanenburgbaan naar de tuin van het Corendon Village Hotel aan de Schipholweg vervoeren.

Wanneer is het vervoer precies?

Voor het vervoer zijn drie transportnachten uitgetrokken:

  • Dinsdag 5 februari op woensdag 6 februari van 22.30 tot 07.00 uur.
  • Vrijdag 8 februari op zaterdag 9 februari van 0.00 tot 04.00 uur.
  • Zaterdag 9 februari op zondag 10 februari 0.00 tot 04.00 uur.
Waar komt het vliegtuig overdag te staan tijdens het transport?

Na de eerste transportnacht staat het toestel in een weiland langs de Sloterweg, uit het zicht van de automobilisten op de A9.

Na de tweede transportnacht staat het toestel in een weiland langs de Schipholweg, pal tegenover het Corendon Village Hotel.

Na de derde transportnacht staat het toestel op de eindbestemming, in de tuin van het hotel.

Kunnen mensen komen kijken naar het transport?

Ja dat kan. Geïnteresseerden hebben zich kunnen aanmelden voor een plek langs het transport op één of meerdere dagen. Zij hebben inmiddels bericht hierover gehad.

Wanneer weet ik of ik echt mag komen?

De aanmelding is geen garantie voor een toegangsbewijs. Op 2 februari heeft iedereen uitsluitsel ontvangen over de aanmelding. Geïnteresseerden zonder toegangsbewijs kunnen het transport van de Boeing thuis van minuut tot minuut thuis volgen via een live stream op onze website.

Kan ik Corendon Mission 747 zonder toegangsbewijs van dichtbij volgen?

Mensen zonder toegangsbewijs kunnen niet dichtbij het transport komen. Voor hen is een livestream beschikbaar via onze website waar alleen de transportnachten met drie camera’s worden gevolgd.

Kunnen gasten van Corendon of mediavertegenwoordigers met hun eigen auto naar het transport?

Nee, dat is niet mogelijk. Alle bezoekers krijgen een parkeerkaart voor Schiphol worden met pendelbussen naar de bezoekersplekken gereden.  Zij kunnen alleen daar naar het transport kijken. Dit heeft te maken met veiligheid en ter voorkoming van onnodige overlast voor de omwonenden.

Alleen voor functionele auto’s (b.v. straalwagens voor live-tv) kan een uitzondering worden gemaakt.

Waar kan ik parkeren als ik een parkeerkaart heb?

Bezoekers met een toegangsbewijs zijn gast van Corendon Hotels & Resorts en kunnen Corendon Mission 747 gratis bezoeken. Ook het parkeren is voor rekening van Corendon Hotels & Resorts.

Is Corendon Mission 747 ook toegankelijk voor rolstoelers?

Corendon Mission 747 is bereikbaar en toegankelijk voor mindervalide die een toegangsbewijs hebben. Houd rekening dat het vervoer wordt geregeld met bussen.

Zijn er toiletten op de bezoekersplekken langs de route?

Voor de mensen met een toegangsbewijs voor Corendon Mission 747 zijn er op de bezoekersplekken toiletten beschikbaar.

Kan ik de bezoekersplekken met het openbaar vervoer bereiken?

De bezoekersplekken zijn niet met het openbaar vervoer te bereiken. Degenen die een toegangskaart en parkeerkaart hebben, krijgen daarbij verdere aanwijzingen over parkeren en vervoer. Bezoekers met een toegangsbewijs kunnen desgewenst wel het openbaar vervoer naar Corendon Village Hotel komen. Bus 194 en 195 stoppen voor de deur van het hotel. Bedenk wel dat er ‘s nachts geen lijnbussen terugrijden vanaf het hotel.

Is er een parkeerplaats bij het hotel?

De parkeerplaats bij het hotel is gereserveerd. Gasten die een parkeerkaart en toegangskaart hebben ontvangen, krijgen in de bevestigingsmail aanwijzingen over parkeren en vervoer.

Mag ik foto’s en video’s maken langs de route?

Bezoekers met een toegangskaart kunnen langs de route foto’s en video’s maken.

Mag ik met een drone filmen in de buurt van het toestel?

Drones zijn streng verboden in het gebied rond Schiphol. Het is voor bezoekers met een toegangsbewijs zelfs verboden een drone of onderdelen van een drone mee te nemen op het terrein van het transport.

Is het bezoek van Corendon Mission 747 aan een leeftijd gebonden?

Corendon Mission 747 is voor alle leeftijden toegankelijk. Bedenk wel dat het transport ‘s nachts plaatsvindt.

Wordt er eten of drinken aangeboden op een bezoekersplek?

Bezoekers met een toegangskaart kunnen op de bezoekersplekken langs de route koffie of thee kopen.

Is er een overkapping voor bezoekers in geval van regen of sneeuw?

Op de bezoekersplekken zijn geen overdekte voorzieningen voor mensen met een toegangskaart. Het is wel mogelijk om paraplu’s of poncho’s van huis mee te nemen.

Gaat het transport door bij slecht weer?

De projectleiding laat zich adviseren door meteorologen en overheidsinstanties. Op basis van hun adviezen wordt bepaald of het transport bij slecht weer wel of niet kan doorgaan. Via onze website, op onze socialmediakanalen, Facebook en Instagram onder de hashtag #corendonMission747, worden belanghebbenden zo spoedig en volledig mogelijk geïnformeerd.

Ben ik met een toegangsbewijs welkom als het transport afgelast is voor een bepaalde nacht?

Als het transport onverhoopt een nacht wordt afgelast, is de control room in het hotel open. Alleen bezoekers met een toegangsticket zijn welkom in het hotel. Bezoekers kunnen daar video’s van het vliegtuig bekijken, kennis nemen van feitjes en weetjes, de social media wall volgen en genieten van de ambiance in het Corendon Village Hotel.

Is mijn toegangskaart eenmalig te gebruiken of de gehele week geldig?

Op de toegangskaart staat informatie over de exacte datum en het tijdstip van de betreffende toegangsdagen. Alleen op deze dag(en) is je toegang geldig.

Wat gebeurt er als er een geplande nacht van het transport uitvalt?

Als het transport één of meerdere nachten niet door kan gaan, is de laatste informatie over het vervolg te vinden op onze website, socialmediakanalen, Facebook en Instagram onder de #corendonMission747.

Feiten & Cijfers

Hoeveel kilometer legt het transport af?

De totale transportroute beslaat 12,5 km, 8 km over het terrein van Schiphol en daarna nog 4,5 km door de akkerlanden tot de eindpositie in de tuin van Corendon Village Hotel.

Waarom kan het transport niet in één nacht plaatsvinden?

Het vliegtuig kan alleen ‘s nachts worden gereden om de overlast voor vlieg- en wegverkeer tot een minimum te beperken. Omdat het transport stapvoets gaat over sloten en wegen kan dit niet in één nacht.  

Waarom is niet gekozen voor drie opeenvolgende nachten?

Dat heeft te maken met de rijplaten en bruggen waarover het vliegtuig de eerste nacht door de akkers rijdt. Na de eerste nacht moeten meer dan 1000 rijplaten en ander materiaal worden verplaatst voor de volgende etappe. Deze operatie kost twee dagen.

Waarom rijdt het vliegtuig niet zelf naar de nieuwe locatie?

Er zijn geen motoren meer aanwezig voor voortstuwing.

Op hoeveel zelfrijdende voertuigen ligt het vliegtuig?

Er is één zelfrijdende trailer, een zogenaamde SPMT,  waarop het vliegtuig staat.

Hoe is het vliegtuig op het transport gezet?

Net als bij het vervangen van een lekke band van een vliegtuig of een auto, wordt er gebruikt gemaakt van een hydraulische krik. In dit geval dan alleen de grote broer van de autokrik en ging de krik minimaal 1,8 meter omhoog.

Is het vliegtuig hiervoor geschikt?

We maken gebruik van de speciaal ontworpen sterke punten in het vliegtuig die normaal gesproken ook gebruikt worden om onderhoud aan het landingsgestel te kunnen doen.

Hoeveel weegt het toestel?

Het gewicht van het toestel is 160 ton.

Hoe zwaar is de trailer?

Het gewicht van de trailer 204 ton (meer dan 50 Afrikaanse Olifanten).

Zijn er tijdens het transport mensen in het toestel?

Tijdens het transport zijn er geen mensen in het toestel.

Hoeveel mensen bedienen een afstandsbediening tijdens het transport?

Er is één persoon die een afstandsbediening op zijn buik heeft waarmee de trailer wordt voortbewogen en bestuurd.

Is het telkens dezelfde persoon die de afstandsbediening hanteert?

In principe is het dezelfde persoon die de afstandsbediening hanteert.

Wat is de maximum snelheid van het transport?

Het transport gaat nooit harder dan 5 km per uur, dit omdat de persoon die hem bedient er achteraan moet lopen, hij kan er niet in zitten zoals bij een gewone auto.

Hoeveel wielen hebben de opleggers in totaal?

In totaal zitten er 192 wielen onder de zelfrijdende trailer.

Hoe groot is de wieldruk op elk van de wielen?

De maximale wieldruk op elk van de wielen is 3,8 ton.

Hoeveel vermogen heeft het zelfrijdend transport?

Het transport maakt gebruik van 2 zogenaamde powerpacks. Elk powerpack heeft een vermogen van 390 kW. In totaal dus meer dan 1000 paardenkrachten.

Heeft Mammoet vaker een Boeing 747 getransporteerd?

Ja. Eind 2004 heeft Mammoet in opdracht van de firma Saan een Boeing getransporteerd van Schiphol naar het Aviodrome in Lelystad. Maar van dat toestel waren de vleugels verwijderd. Hierbij is de romp van het vliegtuig op een ponton dwars door Amsterdam gegaan.

Hoeveel rijplaten worden tijdens het transport gebruikt?

In totaal worden er meer dan 2100 stalen rijplaten en 1250 houten schotten gebruikt.

Hoeveel bochten moet het transport nemen.

In totaal moeten er zo’n 18 bochten genomen worden, waarvan de eerste 7 op het terrein van Schiphol zelf.

Waarom wil Corendon een Boeing 747 in de achtertuin?

De Boeing is bedoeld als een blikvanger voor Corendon. Als het toestel op zijn plek staat wordt er een experience in gebouwd voor publiek die later dit jaar in gebruik wordt genomen. Over de exacte invulling van de experience wordt nog nagedacht.

Kan ik als omwonende mijn huis / school / werk bereiken tussen 5 en 10 februari?

Er zijn wegafsluitingen van kracht, maar alle wegen rondom Badhoevedorp zijn toegankelijk voor bewoners en bestemmingsverkeer, behalve op de momenten dat het vliegtuig ‘s nachts een van de wegen kruist. De exacte informatie over verkeer en vervoer vindt u op onze website. 

Kan doorgaand verkeer gebruik maken van de wegen rondom het transport?

Het gebied waarin het transport plaatsvindt is TIJDELIJK uitsluitend bereikbaar voor bestemmingsverkeer, d.w.z. mensen die er wonen of voor werkzaamheden moeten zijn.
Hier is te zien welke wegen wanneer tijdelijk zijn afgesloten. Op belangrijke knooppunten zijn verkeersregelaars aanwezig om weggebruikers verder te helpen.

Zijn alle inwoners en bedrijven in het transportgebied geïnformeerd over het transport en de bereikbaarheid van hun woningen / bedrijven.

In overleg met de gemeente zijn inwoners op 25 januari via Facebookpagina Badhoevedorp en website badhoevedorp geïnformeerd over het aanstaande transport en de mogelijkheid ooggetuige te zijn. Via deze kanalen zijn ook de verkeersmaatregelen gedeeld.
In de week voor het transport hebben medewerkers van Corendon bedrijven en particulieren aan de Sloterweg en Hoofdweg bezocht en hun een informatiepakket overhandigd met uitleg. Daarop is over het algemeen dankbaar en enthousiast gereageerd.  Een enkele omwonende was nog niet op de hoogte van het aanstaande transport.

Waarom moeten liefhebbers kaarten bestellen om van dichtbij naar het transport te kunnen kijken?

Aanvankelijk was het de bedoeling het transport zonder poespas te laten plaatsvinden, tot bleek dat honderden vliegtuigspotters en luchtvaartliefhebbers uit binnen- en buitenland getuige wilden zijn van dit transport. Om overlast te voorkomen en het aantal bezoekers te kunnen reguleren is in overleg met de autoriteiten besloten bezoekers te registreren en een maximum aantal van 1250 per dag in te stellen.

En als ik zonder kaart wil komen kijken?

Dat is helaas niet mogelijk. Het gebied rond het transport is afgezet.  Geïnteresseerden zonder kaart kunnen de livestream volgen die drie nachten in de lucht is en het transport van begin tot het einde volgt.

Hoeveel liefhebbers hebben zich aangemeld?

In één week tijd hebben ruim 8500 mensen via een online aanmeldformulier laten weten graag getuige te willen zijn van het transport. Dat aantal overtrof alle verwachtingen.

Hoe is de selectieprocedure verlopen?

Alle aanvragen van belangstellenden uit Badhoevedorp zijn gehonoreerd op basis van postcode. De inwoners van Badhoevedorp zijn de afgelopen maanden immers het meest betrokken geweest. Alle overige aanvragen zijn willekeurig uitgeloot.  

Hoeveel mensen worden uiteindelijk toegelaten?

In totaal hebben ruim zesduizend mensen een toegangsbewijs ontvangen, verdeeld over de vijf dagen van het transport. Omwille van logistiek en veiligheid kunnen niet meer dan 1250 mensen per dag het transport volgen.

Hoeveel mensen zijn in totaal bij deze operatie aan het werk?

Aan operationeel personeel zijn bij het transport ongeveer honderd mensen betrokken Dat aantal is exclusief het personeel van het Corendon Village Hotel.

Hoe gaat de start van transport in zijn werk?

Het startsignaal wordt dinsdag 5 februari om 22.30 uur gegeven door Corendon-oprichter Atilay Uslu. Met een druk op de knop in de SkyBar van het Corendon Village Hotel ontsteekt hij de verlichting in het toestel, waarna het in beweging komt.

Waar staat het toestel tijdens de start?

De dagen voor het transport heeft het toestel op Schiphol Oost gestaan waar het zaterdag 2 februari op de zelfrijdende trailer is geplaatst met behulp van hydraulische kriks.

Komen er bijzondere gasten naar het transport?

De Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk, is bij het startmoment op 5 februari in het hotel aanwezig, evenals gedeputeerden Elisabeth Post en Jaap Bond. Ook wethouder luchthavenzaken Jurgen Nobel van de gemeente Haarlemmermeer is dinsdagavond aanwezig.

Hoeveel kosten het toestel en/of het transport?

Over de kosten van het toestel en/of het transport doet Corendon geen mededelingen.

Exclusieve aanbiedingen...
Abonneer nu op onze nieuwsbrief!