Gunay Uslu

voorzitter Corendon Foundation

“De Corendon Foundation is een organisatie die in eerste instantie is opgericht om op een onafhankelijke manier projecten te steunen die bijdragen aan een verduurzaming van de toeristische branche. Inmiddels is de stichting veel meer dan dat. We richten ons ook nadrukkelijk op de maatschappelijke kant van de samenleving en sponsoren projecten in veel deelgebieden zoals cultuur, onderwijs, integratie, emancipatie en participatie. Dit doen we bijvoorbeeld door het ondersteunen van tentoonstellingen in musea, educatieve projecten, voorstellingen, onderzoeken, publicaties en het steunen van jonge talenten. Vanuit mijn functie, Directeur Hotel & Resort Ontwikkeling, en met name ook vanwege mijn academische achtergrond (doctor in Cultuurgeschiedenis van Europa, docent aan de UvA) geloof ik in het ontwikkelen en versterken van talenten, het verbinden van individuen, en het ontwikkelen van kennis, bewustzijn en reflectie. Door het verbinden van diverse groepen in de samenleving, het delen van denkbeelden en ideeën, en het kweken van inzicht en begrip kan een harmonieuze maatschappij worden gecreëerd. Wij als Foundation voelen de verantwoordelijkheid om daaraan bij te dragen”.