ÇEVRE POLİTİKASI

Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre ve
Misafir Memnuniyeti Politikası
Corendon Group Hotels tesisleri olarak hizmet verdiğimiz turizm sektöründe çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, gelecek nesillerde çocuklarımıza yeşil bir miras bırakmak amacıyla sürdürülebilir turizm hareketi için daha sağlıklı ve güvenli
bir çevre sağlamaktır.
Ülkemizde yürürlükte olan mevzuatlar ve kalite standartları ISO14001,9001, 22000,10002 gibi standart gerekliliklerine uyumlu çalışarak hizmet kalitemizi artırmak,
Çevre sağlığını insan sağlığı ile eşdeğer kabul edip, doğal kaynak tüketimlerimizi ve oluşan atıklarımızı kontrol altına almak, çevre kirliliğini azaltmak ve çevre dostu ürünler kullanmak,
Misafir memnuniyeti odaklı düşünmeyi ve bu çerçevede misafir beklenti ve ihtiyaçlarını tespit edip en üst düzey memnuniyeti sağlamak,
Hammaddeden başlayarak sunuma kadar geçen süreçlerde, hijyen kurallarına uyarak sağlıklı, güvenilir ve farklı damak tatlarına uygun ürünleri misafir ve çalışanlarımıza sunmak,
Çalışanlarımızın koşullarını sürekli iyileştirerek maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri önceden tespit edip olası iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek,
Turizm Sektörü lider markalarından birisi olmayı ana hedef olarak
belirlemektir.

ENERJİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

Corendon Hotels & Resorts olarak,

• Enerji performansını sürekli geliştirmek / iyileştirmek için amaç ve hedefler belirlenmeyi ve her yıl düzenli
olarak takip etmeyi ve gerektiğinde revize etmeyi,

• Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli olan insan, altyapı ve teknolojik kaynakları sağlamayı ve
ihtiyaçlarımız doğrultusunda gerekli her türlü kaynağı devreye alarak enerji performansının arttırılmasına
destek sağlamayı,

• Enerji verimini destekleyen ürün, makine, ekipman ve hammadde seçimi ile enerji kullanımını ve tüketimini
kontrol altına almayı,

• Çalışanlarımızın görevlerinden doğan yetki ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacakları
eğitim ve yetkinlik konularını tespit etmeyi ve gerekli eğitimleri sağlanmayı,
• Çalışanlarımız dahil tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini belirlenmeyi, değerlendirmeyi ve gerekli
aksiyonları almayı,

• Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından uymakla yükümlü olduğumuz yasalara ve diğer tüm şartlara
tam uyum sağlamayı ve sürekli takip etmeyi,

• İzleme, ölçüm, analiz ve değerlendirme faaliyetleri ile enerji tüketimini olumsuz yönde etkileyen makine,
ekipman ve/veya sistemlerin daha çevre ve enerji dostu olanları ile değişimini sağlamayı,

• Gerekli bakım onarım faaliyetleri ile önemli enerji kaynakları sürekli kontrol altında tutulmayı,

• Politikamız çerçevesinde tüm paydaşlarımızla işbirliği içerisinde bilinç düzeyini arttırarak karbon ayak izimizi
azaltmayı taahhüt ediyoruz.