Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, Misafir Memnuniyeti ve Sürdürülebilirlik Politikası
Ülkemizde yürürlükte olan mevzuatlar ve ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 10002 kalite standartları gerekliliklerine uyumlu çalışarak hizmet kalitemizi arttırmayı,
Çevre sağlığını insan sağlığı ile eş değer kabul edip, doğal kaynak tüketimlerimizi ve oluşan atıklarımızı kontrol altına almayı, çevre kirliliğini azaltmayı ve çevre dostu ürünler kullanmayı,
Misafir memnuniyeti odaklı düşünmeyi ve bu çerçevede misafir beklenti ve ihtiyaçlarını tespit edip en üst düzeyde memnuniyet sağlamayı,
Hammaddeden başlayarak sunuma kadar geçen süreçlerde, hijyen kurallarına uyarak sağlıklı, güvenilir ve farklı damak tatlarına uygun ürünleri misafir ve çalışanlarımıza sunmayı,
Çalışanlarımızın eğitimlerini düzenli olarak sağlamayı, koşullarını sürekli iyileştirerek maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri önceden tespit edip olası iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmeyi,
Bölge halkına sosyal ve ekonomik fayda sağlamayı ve halka olan olumsuz etkileri en aza indirmeyi,
Kültürel mirasa fayda sağlamayı ve kültürel mirasa verilen zararı en aza indirmeyi,
Çevreyi korumayı, çevresel şartları iyileştirmeyi, çevreye olumlu etkileri arttırmayı ve çevreye olumsuz etkileri en aza indirmeyi,
İklim değişikliğinin ekonomik ve sosyal refah ile büyüme üzerindeki bütüncül etkilerini dikkate alarak düşük karbon salınımına geçişte aktif rol oynamayı,
İnsan haklarına saygılı, sosyal adaletin ve çalışma haklarının sürekli geliştiği, çağdaş ve güvenli bir iş ortamı yaratmayı,
Cinsiyet, din, siyasi düşünce, ırk, kültürel ya da toplumsal köken doğrultusunda kişileri ayırt etmeden iş gücünde çeşitlilik sağlamayı,
Turizm sektöründe büyüme hedeflerimiz için yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirmeyi, çevresel, sosyal ve kültürel etkileri dikkate alarak etkili ve sürdürülebilir bir hizmet vermeyi taahhüt ediyoruz.