Corendon Hotels & Resorts

Kalitede süreklilik ve mutlak Misafir memnuniyeti

1997 yılında kurulan Corendon Touristic, Hollanda ve Belçika’nın önde gelen tur operatörlerindendir.
Corendon Misafirlerine en uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli tatil sunmak için tur operatörü, seyahat acentesi, havayolu ve otel hizmetleri vermektedir. Corendon Hotels & Resorts çatısı altında yurt içinde Antalya’nın Lara ve Kemer bölgelerinde olmak üzere 2 oteli bulunmaktadır.

Antalya’nın plajlarıyla ünlü Lara, Kundu bölgesinde sınırsız gündüz ve gece aktiviteleri ve su kaydırakları ile Aileler tarafından tercih edilen aynı zaman da Havalimanına yakın mesafesi sebebiyle iş adamlarının, toplantı organizasyonlarının tercihi Grand Park Lara 12 ay hizmet vermektedir. Akdeniz‘in saklı köşesi Kemer’in Beldibi bölgesinde doğa ile iç içe olan Corendon Playa Kemer (Ex. Grand Park Kemer)’dir.

Tüm tesislerimizde Engelli Misafirlerimizin özel ihtiyaçlarına hizmet edecek Misafirlerimizin tatilini kolaylaştıracak özel odalarımız bulunmaktadır.

Corendon Hotels & Resorts; Misafirlerimizin tatilleri sırasında evlerindeki rahatlığı ve konforu yaşamalarını sağlamayı amaç edinmiştir.

Her yaştan Misafirlerimize; eşsiz, özgün hizmetler ve benzersiz deneyimler yaşatmak.
Misafirlerimizin mutlu, huzurlu ve sağlıklı tatiller geçirmelerini sağlamak.
Otelcilikte yeniliklere öncü olmak.

Kalitede süreklilik ve mutlak Misafir memnuniyeti sağlayarak, tercih edilen bir marka yaratmak ve Uluslararası alanda ülkemizi turizm açısından en iyi şekilde temsil etmektir.

Grand Park Lara ailesi olarak hizmet verirken çevremizi korumak, ekosistemi oluşturan tüm canlılara saygı göstermek ve yaşam haklarını savunmak adına benimsediğimiz çevre politikasını, personelimizin ve misafirlerimizin desteğiyle hayata geçirmek öncelikli hedefimizdir.

Tesisin kurulum aşamasından itibaren tüm faaliyetlerinin çevreye duyarlı olmasını sağlamak, bunun için de daha az enerji ve doğal kaynak tüketmek, atık oluşumunu minimize etmek, atıkların ayrıştırılmasını, geri dönüşüm ve geri kazanımı desteklemek,

Çevre mevzuatının tüm gerekliliklerini yerine getirmek ve eğitimler vermek, Çevre bilincine sahip kitle tarafından tercih edilmek,

Kimyasal tüketimini minimize etmek, kimyasalların uygun miktarlarda kullanılması gerekliliği konusunda personelimizi bilinçlendirmek ve bu doğrultuda önlemler almak,

Su ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla personelimize ve misafirlerimize yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak, kimyasal tüketimler ve oluşan atık miktarlarını sürekli izlenebilirliğini sağlamak, Sürdürülebilir turizm ilkesi ile ekolojik dengenin bozulmadan gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak çevre politikamızın çerçevesini belirlemektedir.

Bütün bu faaliyetlerimizi sürdürürken asıl amacımız farkındalık yaratmak için çevrenin korunması, geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesidir

Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, Misafir Memnuniyeti ve Sürdürülebilirlik Politikası

Ülkemizde yürürlükte olan mevzuatlar veISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 10002kalite standartlarıgerekliliklerine uyumlu çalışarak hizmet kalitemizi arttırmayı,Çevre sağlığını insan sağlığı ile eş değer kabul edip, doğal kaynak tüketimlerimizi ve oluşan atıklarımızı kontrol altına almayı, çevre kirliliğini azaltmayıve çevre dostu ürünler kullanmayı,Misafir memnuniyeti odaklı düşünmeyi ve bu çerçevede misafir beklenti ve ihtiyaçlarını tespit edip en üst düzeydememnuniyet sağlamayı,Hammaddeden başlayarak sunuma kadar geçen süreçlerde, hijyen kurallarına uyarak sağlıklı, güvenilir ve farklı damak tatlarına uygun ürünleri misafir ve çalışanlarımıza sunmayı,Çalışanlarımızın eğitimlerini düzenli olarak sağlamayı, koşullarını sürekli iyileştirerek maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri önceden tespit edip olası iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmeyi,Bölge halkına sosyal ve ekonomik fayda sağlamayıve halka olan olumsuz etkileri en aza indirmeyi,Kültürel mirasa fayda sağlamayıve kültürel mirasa verilen zararı en aza indirmeyi,Çevreyi korumayı, çevresel şartları iyileştirmeyi, çevreye olumlu etkileri arttırmayıve çevreye olumsuz etkileri en aza indirmeyi,İklim değişikliğinin ekonomik ve sosyal refah ile büyüme üzerindeki bütüncül etkilerini dikkate alarak düşük karbon salınımına geçişte aktif rol oynamayı,İnsanhaklarına saygılı, sosyal adaletin ve çalışma haklarının sürekli geliştiği, çağdaş ve güvenli bir iş ortamı yaratmayı,Cinsiyet, din, siyasi düşünce, ırk, kültürel ya da toplumsal köken doğrultusunda kişileri ayırt etmeden iş gücünde çeşitlilik sağlamayı,Turizm sektöründe büyüme hedeflerimiz için yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirmeyi, çevresel, sosyal ve kültürel etkileri dikkate alaraketkili ve sürdürülebilirbir hizmet vermeyi taahhüt ediyoruz.

Sürdürülebilirlik Politikası

Corendon Hotels & Resort olarak, ekip üyelerimizi gerekli eğitim, tecrübe ve yetkinliklere sahip, kurum kültürümüze, değerlerimize ve hedeflerimize uyumlu kişilerden seçmeyi, ekip üyelerimize yatırım yapmayı, gelişimlerini sağlayacak eğitimler düzenlemeyi, çalışma alanlarının ve koşullarının sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Corendon Hotels & Resort olarak, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni benimsiyor, cinsiyet, cinsel tercih, yaş, dil, din, ırk, maluliyet durumu ayrımı yapmadan birbirimizin haklarına ve fikirlerine saygı duyarak, bir bütün olduğumuz anlayışıyla çalışıyoruz.
• Ekip üyelerimiz arasında dürüst, şeffaf, adil, saygın ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayacak sistemler uygulamayı,
• Eşit ve güvenli şartlarda çalışma imkanı sunmayı,
• Ekip üyelerimizden geribildirimleri alıp iyileştirme ve geliştirmeler yapmayı,
• Performanslarını izlemeyi ve kariyerlerini planlamayı, • Ücret dağılımını adaletli yapmayı ve yasal şartlara uygun şekilde ödemeyi,
• Ekip üyelerimizin kişisel bilgilerini korumayı,
• Planladığımız sosyal haklar, yan haklar ve ödüllerden tüm ekip üyelerimizi yararlandırmayı taahhüt ediyoruz.

Corendon Hotels & Resorts olarak,
Bulunduğumuz bölgeleri tanımayı, tarihi değer ve kültürlerine saygı göstermeyi, ekonomik ve sosyal gelişimine fayda sağlamayı sorumluluğumuz kabul ediyoruz.
• Yerel kaynakları korumayı,
• Yerel istihdam ve tedarik sağlayarak bölge ekonomisine fayda sağlamayı,
• Yerel kültürü ve gelenekleri korumayı, görüş, etnik köken, inanç, vb. konularda ayrımcılığı önlemeyi,
• Bulunduğumuz bölgelerde doğal dokuyu, tarihi, kültürel ve arkeolojik varlıkları koruma adına çalışmalar yapmayı,
• Misafirlerimize yerel yemek, aktivite, kültür ve geleneklerinin tanıtılmasına destek vermeyi taahhüt ediyoruz.

Corendon Hotels & Resort olarak,
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni benimsiyor, diğer ülkelerin kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her bireyi çocuk kabul ediyor, haklarına saygı duyuyor, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet ve ticari sömürüye karşı korumayı sorumluluğumuz kabul ediyoruz.
• Tesislerimizde çocuk misafirlerimize özel, kendilerini güvende, özgür ve mutlu hissedeceği, duygu, düşünce ve isteklerini rahatça ifade edebileceği alanlar sunmayı,
• Mini kulüp, bakım hizmeti vb. hizmetler verdiğimiz alanlarda ebeveynlerine veya aile/grup içerisinden reşit, güvenilir başka bir bireye kesinlikle ulaşabilmeyi,
• Katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında tutmayı,
• Diğer çocuklar ile olan iletişimlerini desteklemeyi, başarılarını takdir etmeyi ve cesaretlendirmeyi,
• Ekip üyelerimize, çocuk istismar türlerini (fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal), çocuk istismarı ihbar etme uygulamalarını ve bu kapsamdaki toplumsal yükümlülüklerimizi öğretmeyi,
• Çocuk hakları ve korunması konusunda eğitimler vermeyi,
• Ebeveynlerinin çocuklarına karşı tutum ve davranışlarının, fiziksel-sözlü-psikolojik şiddet veya ihmal belirtilerinin farkında olmayı,
• Çocuk misafirlerimizin zarar görebileceği şüpheli durumlar karşısında öncelikle otel yönetimine bilgi vermeyi, gerekli görülen durumlarda Sosyal Destek Hattından yardım istemeyi,
• Tüm çocuklar ve hakları için ilgili projelere destek olmayı taahhüt ediyoruz.

Corendon Hotels & Resorts olarak,
• Ekip üyelerimizi seçerken ve değerlendirirken cinsiyet farkı gözetmemeyi,
• Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda desteklemeyi,
• Eşit işe eşit ücret politikası ile hareket etmeyi,
• Görev dağılımını eşitlik ilkesi çerçevesinde yapmayı,
• Kariyer fırsatlarından yararlanma, eğitim düzeyini arttırma ve yönetime dahil olma süreçlerinde cinsiyet ayrımı yapmadan destek olmayı,
• İş-aile-yaşam dengesini koruyan çalışma politikasını desteklemeyi taahhüt ediyoruz.