Teruggeven aan de toekomst

Onze Missie

We reizen wat af met zijn allen. De wereld wordt ontdekt en de kansen zijn omvangrijk, iedereen heeft immers het recht om met vakantie te gaan. Dat creëert niet alleen nieuwe herinneringen maar heeft ook een sterke impact op milieu, mens en de bestemmingen zelf.

Wij, Corendon Hotels & Resorts, dragen de wereld een groen hart toe en voelen ons medeverantwoordelijk voor de duurzame ontwikkeling van onze Hotels & Resorts en het behoud van een leefbare wereld.

Samenwerken naar een duurzame toekomst is voor Corendon Hotels & Resorts van groot belang, zowel op lokaal als internationaal niveau. We weten immers allemaal dat de beslissingen die we vandaag nemen, invloed hebben op de wereld van morgen. Door zelf verantwoorde keuzes te maken en onze klanten mee te nemen in het belang van verantwoord vakantie vieren, proberen wij te waarborgen dat volgende generaties óók van al die prachtige plekken op aarde kunnen genieten. Wij werken dan ook samen met onze Hotels & Resorts wereldwijd samen om een juiste strategie hiervoor neer te zetten. Samenwerken op internationaal niveau heeft een grotere impact.

Onze aanpak in drie kerndoelen: Mens, milieu en meerwaarde.

De toerisme industrie is een van de grootse economische industrieën ter wereld in omzet en het creëren van werkgelegenheid. Wij zijn dan ook trots op de positieve, lokale, bijdrage die we leveren met onze Hotels & Resorts op onze bestemmingen wereldwijd. 

Niet alleen zorgt het voor werkgelegenheid en economische ontwikkeling, het zorgt ook voor uitwisseling van culturen en ontwikkeling van mensen.
Wij beseffen tegelijkertijd natuurlijk ook dat reizen veel impact heeft op het milieu, cultuur en samenleving. Wij kunnen alleen voort blijven bestaan als wij ook goed voor onze bestemmingen, gasten en hotels zorgen. Daarom zijn wij als hotelgroep dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe en innovatieve manieren om onze impact op het milieu te verminderen en onze footprint te verkleinen. Wij zetten ons dan ook voor 100 procent in voor de bewustwording van een verantwoord verblijf, in onze hotels en daarbuiten. Door verantwoord vakantie vieren onderdeel te maken van de bedrijfsvoering, zorgen we dat we vanuit onze organisatie een positieve invloed hebben op de toekomst van onze hotel bestemmingen, waar dan ook ter wereld

Dit doen wij door ons te committeren aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.
Door de zogeheten SDG’s te integreren in onze duurzaamheidsstrategie, leveren wij vanuit onze kernactiviteiten actief een bijdrage aan een betere en meer duurzame toekomst voor iedereen.

Binnen onze Hotelgroep focussen zich op de doelen

Eerlijk werk en economische groei

Verantwoorde consumptie en productie

Klimaatactie

Leven in het water

Leven op het land

Wat je moet weten over de SDG’s

Toerisme is een van de drijvende krachten van economische groei wereldwijd. Door eerlijk werk te bevorderen in de toerismebranche, profiteren verschillende groepen van deze economische groei. Wij richten ons beleid op het promoten van duurzaam toerisme dat banen creëert en de lokale cultuur en lokale productie ondersteunt en in ere behoudt. Zo hebben wij ook de Corendon Academy geïntroduceerd. Een training en opleidingsprogramma, in binnen en buitenland, voor jonge volwassenen vanaf 18 jaar die werkkansen krijgen binnen onze hotels, opgeleid door onze eigen mensen.

We gaan bewust om met de dingen die we kopen en gebruiken. Daarbij gaat het om duurzame producten en goederen die we inkopen voor de hotels, wereldwijd.

Wij letten streng op ons energie- en waterverbruik, waste/ afvalmanagement en zorgen ervoor dat dit zo efficiënt mogelijk gebeurt. Corendon Village en Corendon City Hotel hebben de Green Key gold certificering.

Wij nemen maatregelen om behoud en duurzaam gebruik te maken van oceanen en zeeën op onze bestemmingen. Zo kijken wij onder andere naar duurzamere visserij en proberen wij koraalriffen te beschermen door bepaalde stranden niet begaanbaar te maken voor toeristen.

Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit. De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen draagt bij aan het broeikaseffect. Dit leidt tot klimaatverandering. Om terug te geven aan de aarde planten wij daarom sinds 2010 bomen in Turkije, om o.a. bodemerosie tegen te gaan, en CO2 uitstoot te compenseren, wij hebben tot nu toe 415.000 bomen geplant. Daarnaast werken wij mee aan mee aan het herstel en het opruimen van mangrove op Curaçao. De grond is in samenspraak met natuurbeschermingsorganisaties op het eiland gesaneerd, en handmatig ontdaan van zwerfaval. Mangrove zijn grote ecosystemen welke zeer belangrijk zijn voor biodiversiteit, kustbescherming, vastlegging van koolstof, waterzuivering en toerisme. De mangrove Habitats worden wereldwijd sterk bedreigd.

Duurzaamheid zit verankerd in onze organisatie. Voor de hele Corendon Groep, waar touroperator Corendon, Corendon (Dutch) Airlines en Corendon Hotels & Resorts onderdeel van zijn, hebben wij gezamenlijke doelstellingen opgesteld voor duurzaamheid. Voor de duurzaamheidsstrategie bij Corendon Hotels & Resorts werken we met de volgende vier thema’s om ons beleid uit te dragen: maatschappelijke betrokkenheid, het milieu, bewust inkopen en onze medewerkers.

Bekijk onze MVO-verklaring hier: MVO-verkalring Corendon Hotels & Resorts.