The sky is not the limit

The sky is limitless

Huisregels

Corendon Hotels & Resorts

Deze huisregels zijn van toepassing op alle bezoeken aan een hotel van Corendon Hotels en Resorts B.V., statutair gevestigd aan de Singaporestraat 82, 1175 RA te Lijnden, met KvK-nummer 56571291 (hierna: ‘Corendon’, ‘wij’ of ‘ons’). Op de volgende hotels zijn deze huisregels van toepassing:

 

Algemene Huisregels

 1. Gasten die in het hotel verblijven, dan wel gebruikmaken van één van de faciliteiten van het hotel, dienen alle huisregels in acht te nemen.
 2. U dient de instructies van medewerkers van Corendon op te volgen.
 3. U dient zich bewust te zijn van de aanwezige brand- en nooduitgangen.
 4. Huisdieren zijn in het hotel niet toegestaan.
 5. Roken is in het gehele hotel niet toegestaan.
 6. Het is niet toegestaan:
  • Overlast te veroorzaken bij andere gasten van Corendon. In het bijzonder is het niet toegestaan harde muziek af te spelen op de kamer dan wel andere ruimtes van het hotel.
  • Verboden dan wel gevaarlijke voorwerpen mee te nemen.
  • Het meenemen dan wel gebruiken van lachgas.
  • Eigendommen van Corendon mee te nemen buiten het hotel.
  • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, bij zich te hebben of te verhandelen.
  • In het restaurant eigen consumpties te nuttigen.
  • Consumpties uit de ontbijtzaal mee te nemen buiten het restaurant.
  • Schade te veroorzaken aan eigendommen van Corendon. In het bijzonder het onklaar maken of wijzigingen aanbrengen in de brandmeldinstallatie zal resulteren in onmiddellijke verwijdering uit het hotel. Eventuele schade zal worden verhaald.
 7. Gevonden voorwerpen dient u bij de receptie af te geven.
 8. Wij kunnen uw legitimatie controleren omwille van de beveiliging of bij het schenken van alcoholische dranken.
 9. Indien u zich naar het oordeel van Corendon niet houdt aan deze gedragsregels, kan Corendon besluiten tot onmiddellijke verwijdering uit het hotel en het opleggen van een boete ter hoogte van € 300,-, naast de eventuele schade welke Corendon lijdt als gevolg van het niet houden aan de huisregels.

Lees meer over:

Boek je verblijf in een van onze bestemmingen

Bestemming
 

12+ jaar oud

2-11 jaar oud


Leeftijd kinderen