The sky is not the limit

The sky is limitless

Huisregels

Corendon Hotels & Resorts

Download de huisregels als PDF bestand

Deze huisregels zijn van toepassing op alle bezoeken aan een hotel van Corendon Hotels en Resorts B.V., statutair gevestigd aan de Singaporestraat 82, 1175 RA te Lijnden, met KvK-nummer 56571291 (hierna: ‘Corendon’, ‘wij’ of ‘ons’). Op de volgende hotels zijn deze huisregels van toepassing:

 • Corendon City Hotel Amsterdam
 • The College Hotel Amsterdam
 • Corendon Village Hotel Amsterdam
 • Marble Stella Maris te Ibiza
 • Livingstone Jan Thiel Resort te Curaçao
 1. Gasten die in het hotel verblijven, dan wel gebruikmaken van één van de faciliteiten van het hotel, dienen alle huisregels in acht te nemen.
 2. U dient de instructies van medewerkers van Corendon op te volgen.
 3. U dient zich bewust te zijn van de aanwezige brand- en nooduitgangen.
 4. Huisdieren zijn in het hotel niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden.
 5. Roken is in het gehele hotel niet toegestaan.
 6. Het is niet toegestaan:
  • Overlast te veroorzaken bij andere gasten van Corendon. In het bijzonder is het niet toegestaan harde muziek af te spelen op de kamer dan wel andere ruimtes van het hotel.
  • Verboden dan wel gevaarlijke voorwerpen mee te nemen.
  • Het meenemen dan wel gebruiken van lachgas.
  • Eigendommen van Corendon mee te nemen buiten het hotel.
  • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, bij zich te hebben of te verhandelen.
  • In het restaurant eigen consumpties te nuttigen.
  • Consumpties uit de ontbijtzaal mee te nemen buiten het restaurant.
  • Schade te veroorzaken aan eigendommen van Corendon. In het bijzonder het onklaar maken of wijzigingen aanbrengen in de brandmeldinstallatie zal resulteren in onmiddellijke verwijdering uit het hotel. Eventuele schade zal worden verhaald.
 7. Gevonden voorwerpen dient u bij de receptie af te geven.
 8. Wij kunnen uw legitimatie controleren omwille van de beveiliging of bij het schenken van alcoholische dranken.
 9. Indien u zich naar het oordeel van Corendon niet houdt aan deze gedragsregels, kan Corendon besluiten tot onmiddellijke verwijdering uit het hotel en het opleggen van een boete ter hoogte van € 300,-, naast de eventuele schade welke Corendon lijdt als gevolg van het niet houden aan de huisregels.

Huisregels Corendon City Hotel Amsterdam Vitality Spa

 1. Toegang is mogelijk vanaf 18 jaar.
 2. Het dragen van badkleding en slippers is verplicht.
 3. Naaktrecreatie is niet toegestaan.
 4. Wij verzoeken gasten te douchen alvorens het zwembad en saunafaciliteiten te gebruiken.
 5. In Vitality Fitness is het dragen van sportkleding, indoor schoenen en het gebruik van een handdoek verplicht.
 6. U kunt de door Vitality Spa aangeboden handdoeken gebruiken en na gebruik achterlaten in de daarvoor bestemde mand in de kleedkamer.
 7. Duiken in het zwembad is niet toegestaan.
 8. Een badjas is in de spa lounge verplicht.
 9. Om de privacy van onze gasten te waarborgen, is het gebruik van een mobiele telefoon en andere elektronische apparatuur niet toegestaan in de spa en het zwembad.
 10. Eten, het nuttigen van alcoholische dranken, het gebruik van verdovende middelen en roken is niet toegestaan in Vitality Spa.
 11. Persoonlijke verzorging zoals ontharen is niet toegestaan.
 12. Aanwijzingen van het personeel moeten altijd direct worden opgevolgd. Ongepast gedrag, verbaal of non-verbaal, is in geen enkel geval toegestaan.
 13. Het gebruik van de spa en fitnessfaciliteiten is op eigen risico.
 14. Corendon is niet aansprakelijk voor verlies of schade van persoonlijke eigendommen.
 15. Indien u zich naar het oordeel van Corendon niet houdt aan deze huisregels, kan dit leiden tot verwijdering en kunnen gemaakte kosten op u worden verhaald. Betaalde kosten voor de spa en fitness worden niet vergoed.

Huisregels Corendon Village Hotel Amsterdam Pool

 1. Kinderen tot 13 jaar mogen alleen onder begeleiding van ten minste één ouder gebruikmaken van het zwembad.
 2. Het dragen van zwemluiers is voor baby’s en peuters verplicht.
 3. Het dragen van badkleding en slippers is verplicht.
 4. Wij verzoeken gasten eerst te douchen voordat het zwembad wordt gebruikt.
 5. Duiken in het zwembad is niet toegestaan.
 6. Een badjas is in de spa lounge verplicht.
 7. Om de privacy van onze gasten te waarborgen, is het gebruik van mobiele telefoons of andere elektronische apparaten niet toegestaan in het Village Pool gedeelte.
 8. Eten, het nuttigen van alcoholische dranken of andere verdovende middelen en roken is niet toegestaan.
 9. Persoonlijke verzorging zoals ontharen is niet toegestaan.
 10. Aanwijzingen van het personeel moeten altijd direct worden opgevolgd. Ongepast gedrag, fysiek, verbaal of non-verbaal, is in geen enkel geval toegestaan.
 11. Het gebruik van de Village Pool is op eigen risico.
 12. Corendon is niet aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 13. Indien u zich naar het oordeel van Corendon niet houdt aan deze huisregels, kan dit leiden tot verwijdering en kunnen gemaakte kosten op u worden verhaald. Betaalde kosten worden niet vergoed.

Corendon Village Hotel Amsterdam Spa & Fitness

 1. Toegang tot de fitness- en saunafaciliteiten is vanaf 18 jaar.
 2. Het dragen van badkleding en slippers is verplicht.
 3. Naaktrecreatie is niet toegestaan.
 4. Wij verzoeken gasten eerst te douchen voor het gebruik van onze spafaciliteiten.
 5. In Village Fitness is het dragen van sportkleding, indoor schoenen en het gebruik van een handdoek verplicht.
 6. U kunt de door Village Spa & Fitness aangeboden handdoeken gebruiken en na gebruik achterlaten in de daarvoor bestemde mand in de kleedkamer.
 7. Om de privacy van onze gasten te waarborgen, is het gebruik van mobiele telefoons of andere elektronische apparaten niet toegestaan in de Village Spa.
 8. Eten, het nuttigen van alcoholische dranken, het gebruik van verdovende middelen en roken is niet toegestaan in Village Spa & Fitness.
 9. Persoonlijke verzorging zoals ontharen is niet toegestaan.
 10. Aanwijzingen van het personeel moeten altijd direct worden opgevolgd. Ongepast gedrag, verbaal of non-verbaal, is in geen enkel geval toegestaan.
 11. Het gebruik van de Village Spa & Fitness is op eigen risico.
 12. Corendon is niet verantwoordelijk voor het verlies of de beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 13. Indien u zich naar het oordeel van Corendon niet houdt aan deze huisregels, kan dit leiden tot verwijdering en kunnen gemaakte kosten op u worden verhaald. Betaalde kosten voor de spa en fitness worden niet vergoed.

Corendon Village Hotel Amsterdam Cinema

De voorwaarden voor een bezoek aan de Cinema kunt u hier nalezen.

Boek je verblijf

Bestemming
 

12+ years old

2-11 years old