• We care about our guests
  • We respect our guests
  • We respect your privacy
  • We respect your data

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van

Corendon Hotels & Resorts

Inhoud

Artikel 1 Algemeen

Artikel 2 Diensten

Artikel 3 Boeking

Artikel 4 Betaling

Artikel 5 Aankomst en vertrek

Artikel 6 Annulering door Corendon Hotels en Resorts en herroepingsrecht

Artikel 7 Aansprakelijkheid en overmacht Corendon Hotels en Resorts

Artikel 8 Aansprakelijkheid gast

Artikel 9 Verplichtingen gast

Artikel 10 Groepsreserveringen

Artikel 11. Gebruik van internet

Artikel 12. Privacy

Artikel 13. (audio)visuele opnamen en foto’s

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Artikel 1. Algemeen

1.1. Onder ‘Corendon Hotels en Resorts’ wordt verstaan Corendon Hotels & Resorts B.V., statutair gevestigd aan de Singaporestraat 82, 1175 RA te Lijnden, met KvK-nummer  56571291, en haar dochterondernemingen, waaronder in elk geval:

Corendon Village Exploitatie B.V., statutair gevestigd aan de Schipholweg 275, 1171 PK te Badhoevedorp, met KvK-nummer 69005133,

Corendon Vitality Hotels B.V., statutair gevestigd aan de Singaporestraat 82, 1175 RA te Lijnden, met KvK-nummer 34252106,

Marble Hotels Holding B.V., statutair gevestigd aan de Singaporestraat 82, 1175 RA te Lijnden, met KvK-nummer 66439485.

Corendon Curacao 2 B.V. statutair gevestigd aan de Pater Euwensweg 31, Willemstad, Curacao, met KvK-nummer 147695.

CECA S.A. Marble Stella Maris Ibiza statutair gevestigd aan de Carretera Can Negre 16, 07820 Sant Antoni de Portmany, Ibiza, met NIF-nummer A08397929.

 

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen gemaakt bij Corendon Hotels en Resorts. tenzij er bij het aanbod van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken. Op de volgende hotels zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, naast eventueel van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden van derde partijen betrokken bij de uitvoering van de diensten, zoals excursies.

 

– Corendon City Hotel Amsterdam

– The College Hotel Amsterdam

– Corendon Village Hotel Amsterdam

– Corendon Beach Club Zandvoort

– Marble Stella Maris Resort te Ibiza

– Livingstone Jan Thiel Beach Resort te Curaçao

– Corendon Mangrove Beach Resort Curaçao

 

1.2. Wanneer wij het hebben over ‘Algemene Voorwaarden’ bedoelen wij deze Algemene Voorwaarden van Corendon Hotels en Resorts. Wanneer wij het in de Algemene Voorwaarden hebben over ‘Corendon’, ‘wij’ of ‘ons’, bedoelen wij daarmee Corendon Hotels en Resorts en de daaronder vallende hotels en/of resorts zoals genoemd in deze voorwaarden.

 

1.3. Door gebruik te maken van de website www.corendonhotels.com gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Tevens gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden door bij de boeking in te stemmen met de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2. Diensten

2.1. Corendon Hotels en Resorts biedt zowel hotelovernachtingen als arrangementen aan. Telkens zal bij de omschrijving in het aanbod vermeld worden of het een hotelovernachting of arrangement betreft.

 

Artikel 3. Boeking

3.1. Boeking

U kunt een overnachting of arrangement boeken via onze website (www.corendonhotels.com), telefonisch of per mail. Corendon Hotels en Resorts is te allen tijde gerechtigd een boeking te weigeren of aanvullende voorwaarden te verbinden aan de acceptatie van een reservering.

 

3.2. Minderjarigen

De minimumleeftijd van de hoofdboeker om een overnachting of arrangement te kunnen boeken is 18 jaar. Minderjarige(n) dienen begeleid te worden door een ouder of voogd.

 

3.3. Flex Rate prijzen

Corendon Hotels en Resorts biedt zowel ‘flex rate’ als ‘fixed rate’ overnachtingen en arrangementen aan. Afhankelijk van het type boeking gelden verschillende voorwaarden.

 

Voor boekingen waarbij de term ‘flex rate’ wordt gehanteerd gelden de volgende voorwaarden. U hoeft pas bij aankomst in het hotel te betalen. U kunt uw boeking tot 24 uur voor de dag van aankomst kosteloos annuleren, tenzij er bijzondere annuleringsvoorwaarden gelden. Deze annuleringsvoorwaarden worden altijd vermeld bij de boeking van de overnachting of het arrangement. U kunt tot 24 uur voor de dag van aankomst een verzoek indienen tot een wijziging van uw boeking, tenzij er bijzondere wijzigingsvoorwaarden gelden. Deze wijzigingsvoorwaarden worden altijd vermeld bij de boeking van de overnachting of het arrangement. Corendon Hotels en Resorts geeft geen garanties betreffende de goedkeuring van een verzoek. Corendon Hotels en Resorts behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het wijzigen van de boeking. Indien u op de dag van aankomst niet komt opdagen, brengen wij u de kosten van de eerste overnachting in rekening, tenzij er afwijkende no-show voorwaarden gelden. Deze afwijkende voorwaarden worden altijd vermeld bij de boeking.

 

3.4. Fixed Rate prijzen

Voor boekingen waarbij de term ‘fixed rate’ wordt gehanteerd geldt dat u, tenzij bij het aanbod afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, de boeking vooruit dient te betalen en de boeking niet kosteloos kunt wijzigen of annuleren. Indien u de boeking annuleert, zijn de kosten van deze annulering 100% van de totale kosten voor de betreffende overnachting(en) of het betreffende arrangement. U kunt tot 24 uur voor de dag van aankomst een verzoek indienen tot een wijziging van uw boeking. Corendon Hotels en Resorts geeft geen garanties betreffende de goedkeuring van een verzoek. Corendon Hotels en Resorts behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het wijzigen van de boeking. Indien u op de dag van aankomst niet komt opdagen, brengen wij u de volledige kosten van uw verblijf in rekening, tenzij er afwijkende no-show voorwaarden gelden. Deze afwijkende voorwaarden worden altijd vermeld bij de boeking.

 

3.5. Inbegrepen faciliteiten en toeristenbelasting

De kamerprijs die u overeenkomt bij het maken van de reservering is van toepassing op de boeking. Tenzij anders is vermeld bij het aanbod, zijn hotelfaciliteiten, maaltijden, minibar en overige extra’s niet inbegrepen in de kamerprijs.

 

De kamerprijzen zijn inclusief BTW. Afhankelijk van de locatie van het hotel kan toeristenbelasting worden geheven. Deze toeristenbelasting is niet inbegrepen bij de kamerprijs en wordt getoond voordat u de reservering maakt. De toeristenbelasting is aan wijzigingen onderhevig en kan nog wijzigen. De toeristenbelasting dient u bij aankomst in het hotel te betalen.

 

Artikel 4. Betaling

4.1. Garantie

Alle overnachtingen en arrangementen dienen te worden gegarandeerd door middel van een creditcard welke geldig is op de datum van aankomst. Een te late betaling of verkeerde bank- en/of creditcardgegevens zijn voor uw eigen rekening en risico.

 

4.2. Betaalmethoden

U kunt met de volgende geaccepteerde betaalmiddelen betalen:

– iDeal

– Mastercard

– Visa

– American Express

 

4.3. Betalingen met creditcard

Wanneer u betaalt met een creditcard vragen wij u de volgende creditcardgegevens te verstrekken: naam van de kaarthouder zoals op de kaart wordt vermeld, creditcardnummer, vervaldatum en de 3-cijferige verificatiecode.

Voor de betaling maakt Corendon gebruik van het betaalsysteem Ogone (Ingenico). U wordt automatisch naar de betaalpagina op de site van Ogone geleid om te betalen. Uw gegevens worden geverifieerd en het bedrag wordt direct van uw rekening afgeschreven nadat u op de knop ‘betalen’ klikt ter bevestiging van uw reservering.

 

4.4 Borg betaling

Corendon Village Hotel Amsterdam, Corendon City Hotel Amsterdam en The College Hotel Amsterdam behouden zich het recht voor om tijdens check-in een garantie te vragen van €200. De hotels innen dit geld contant of via een bankoverschrijving en retourneren het (indien de kamer netjes is achtergelaten) tot 7 dagen na het uitchecken.

Artikel 5. Aankomst en vertrek

5.1. Inchecken

U kunt inchecken vanaf 15.00 uur. Op verzoek en tegen een additionele betaling kunt u, onder voorbehoud van beschikbaarheid, eerder inchecken. Bij het inchecken wordt u gevraagd om een geldig paspoort of identificatiebewijs te tonen.

5.2. Uitchecken

U kunt uitchecken tot 12.00 uur. Op verzoek en tegen een additionele betaling kunt u, onder voorbehoud van beschikbaarheid, later uitchecken. Indien u later uitcheckt, wordt de toeslag voor een late check-out aan u in rekening gebracht.

 

Artikel 6. Annulering door Corendon en herroepingsrecht

6.1. Corendon Hotels en Resorts behoudt zich het recht voor de boeking te annuleren. De aan Corendon reeds betaalde kosten worden dan aan u terugbetaald. Indien de boeking wordt geannuleerd door Corendon wegens een aan u toerekenbare tekortkoming, dan kunnen wij de door ons gemaakte kosten aan u in rekening brengen.

 

6.2. Het kan voorkomen dat abusievelijk een verkeerde prijs bij het aanbod en/of in de boeking(sbevestiging) wordt getoond. Corendon Hotels en Resorts behoudt zich het recht voor deze prijs te herroepen binnen 24 uur na de bevestiging van de boeking. U heeft het recht de boeking in dat geval kosteloos te annuleren.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid en overmacht Corendon Hotels en Resorts

7.1. Aansprakelijkheid directe schade

Corendon Hotels en Resorts is niet aansprakelijk voor schade wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming toerekenbaar is aan Corendon Hotels en Resorts. Onder overeenkomst wordt in dit verband verstaan de bevestigde boeking en alle aanvullende afgenomen diensten. De aansprakelijkheid van Corendon Hotels en Resorts in verband met een toerekenbare schending van haar verplichtingen en/of in verband met een onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot compensatie voor directe schade die door u wordt geleden tot een bedrag dat niet hoger is dan de totale prijs die door u is betaald aan Corendon Hotels en Resorts voor de diensten waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. De totale aansprakelijkheid van Corendon Hotels en Resorts voor directe schade, van welke aard dan ook, zal nooit hoger zijn dan een bedrag van € 500, tenzij de boeking een hoger bedrag omvat. Aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

7.2. Het voorgaande is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid veroorzaakt door Corendon Hotels en Resorts en is behoudens toepasselijke wet- en regelgeving.

 

7.3. Uitsluitend de volgende schade wordt beschouwd als directe schade:

  1. schade aan eigendommen;
  2. redelijke kosten verbonden aan de beoordeling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover deze beoordeling betrekking heeft op directe schade, zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden;
  3. redelijke kosten verbonden aan het voorkomen of beperken van de schade, voor zover u kunt bewijzen dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van directe schade, zoals beschreven in de Algemene voorwaarden.

 

7.4. Parkeren bij het hotel is op eigen risico. Corendon Hotels en Resorts aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

 

7.5. Corendon Hotels en Resorts is niet aansprakelijk voor verloren, beschadigde of gestolen eigendommen, tenzij veroorzaakt door opzet van Corendon Hotels en Resorts. Indien u eigendommen in ons hotel achterlaat, is het uw verantwoordelijkheid om deze eigendommen op te halen en te beheren.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid gast

8.1. U bent aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade veroorzaakt door u of uw medegasten tijdens uw verblijf aan de eigendommen van Corendon dan wel directe en indirecte materiële en immateriële schade veroorzaakt aan medewerkers of vertegenwoordigers van Corendon.

 

Artikel 9. Verplichtingen gast

9.1. Gasten dienen zich te allen tijde te houden aan de huisregels van het betreffende Corendon hotel. Indien een gast naar het oordeel van Corendon Hotels en Resorts zich niet aan de huisregels houdt, kan Corendon Hotels en Resorts de gast weigeren en kosten bij de hoofdboeker of de betreffende gast in rekening brengen.

 

9.2. Gasten dienen eventuele bijzonderheden, zoals (medische) bijzonderheden en dieetwensen, welke relevant kunnen zijn voor het verblijf in het betreffende hotel, tijdig door te geven. Het hotel is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het voorgaande.

 

Artikel 10. Groepsreserveringen

Voor groepsreserveringen vanaf 10 personen kunnen aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden.

 

Artikel 11. Gebruik van internet

Corendon Hotels en Resorts biedt aan gasten gratis wifi aan. Corendon Hotels en Resorts kan de beschikbaarheid van het wifinetwerk niet garanderen en aanvaardt voor schade voortvloeiende uit het gebruik van het wifinetwerk geen aansprakelijkheid. Corendon Hotels en Resorts is niet verantwoordelijk voor de informatie die u deelt via het openbare netwerk. Corendon Hotels en Resorts behoudt zich het recht voor de toegang tot het wifinetwerk te weigeren. U mag het wifinetwerk niet gebruik voor enig doel in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving. U bent aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit het onrechtmatige gebruik van het wifinetwerk.

 

Artikel 12. Privacy

Bij het maken van een reservering en tijdens uw verblijf verwerkt Corendon Hotels en Resorts persoonsgegevens in overeenstemming met onze Privacyverklaring, welke u kunt nalezen op www.corendonhotels.com, en in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

 

Artikel 13. (audio)visuele opnamen en foto’s

Opnames en foto’s van gebouwen en eigendommen van Corendon Hotels en Resorts zijn strikt voor eigen gebruik. Het openbaar maken, verspreiden of anderszins verveelvoudigen van deze opnamen en foto’s zijn onderhevig aan voorafgaande toestemming van Corendon Hotels en Resorts. Opnamen en foto’s van medewerkers van Corendon Hotels en Resorts en andere gasten zijn niet toegestaan, tenzij u uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen van de betreffende personen.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Op de overeenkomst gesloten tussen u en Corendon Hotels en Resorts is Nederlands Recht van toepassing.

14.2. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Update datum: 14.08.2020

Lees meer over:

Boek je verblijf in een van onze bestemmingen

Bestemming
 

12+ jaar oud

2-11 jaar oud


Leeftijd kinderen