• We care about our guests

Hey, maak je geen zorgen, wees blij

Wij geven om onze gasten

Algemene voorwaarden van

Corendon Hotels and Resorts

Inhoud

Artikel 1 Algemeen

Artikel 2 Diensten

Artikel 3 Boeking

Artikel 4 Betaling

Artikel 5 Aankomst en vertrek

Artikel 6 Annulering door Corendon Hotels en Resorts en herroepingsrecht

Artikel 7 Aansprakelijkheid en overmacht Corendon Hotels en Resorts

Artikel 8 Aansprakelijkheid gast

Artikel 9 Verplichtingen gast

Artikel 10 Groepsreserveringen

Artikel 11. Gebruik van internet

Artikel 12. Privacy

Artikel 13. (audio)visuele opnamen en foto’s

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Artikel 1. Algemeen

1.1. Onder ‘Corendon Hotels en Resorts’ wordt verstaan Corendon Hotels & Resorts B.V., statutair gevestigd aan de Singaporestraat 82, 1175 RA te Lijnden, met KvK-nummer  56571291, en haar dochterondernemingen, waaronder in elk geval:

Corendon Village Exploitatie B.V., statutair gevestigd aan de Schipholweg 275, 1171 PK te Badhoevedorp, met KvK-nummer 69005133,

Corendon Vitality Hotels B.V., statutair gevestigd aan de Singaporestraat 82, 1175 RA te Lijnden, met KvK-nummer 34252106,

Marble Hotels Holding B.V., statutair gevestigd aan de Singaporestraat 82, 1175 RA te Lijnden, met KvK-nummer 66439485.

 

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen gemaakt bij Corendon Hotels en Resorts. tenzij er bij het aanbod van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken. Op de volgende hotels zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, naast eventueel van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden van derde partijen betrokken bij de uitvoering van de diensten, zoals excursies.

 

– Corendon City Hotel Amsterdam

– The College Hotel Amsterdam

– Corendon Village Hotel Amsterdam

– Marble Stella Maris te Ibiza

– Livingstone Jan Thiel Resort te Curaçao

 

1.2. Wanneer wij het hebben over ‘Algemene Voorwaarden’ bedoelen wij deze Algemene Voorwaarden van Corendon Hotels en Resorts. Wanneer wij het in de Algemene Voorwaarden hebben over ‘Corendon’, ‘wij’ of ‘ons’, bedoelen wij daarmee Corendon Hotels en Resorts en de daaronder vallende hotels en/of resorts zoals genoemd in deze voorwaarden.

 

1.3. Door gebruik te maken van de website www.corendonhotels.com gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Tevens gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden door bij de boeking in te stemmen met de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2. Diensten

2.1. Corendon Hotels en Resorts biedt zowel hotelovernachtingen als arrangementen aan. Telkens zal bij de omschrijving in het aanbod vermeld worden of het een hotelovernachting of arrangement betreft.

 

Artikel 3. Boeking

3.1. Boeking

U kunt een overnachting of arrangement boeken via onze website (www.corendonhotels.com), telefonisch of per mail. Corendon Hotels en Resorts is te allen tijde gerechtigd een boeking te weigeren of aanvullende voorwaarden te verbinden aan de acceptatie van een reservering.

 

3.2. Minderjarigen

De minimumleeftijd van de hoofdboeker om een overnachting of arrangement te kunnen boeken is 18 jaar. Indien u minderjarig bent en niet wordt begeleid door een meerderjarige, hebben wij het recht u de toegang te weigeren.

 

3.3. Flex Rate prijzen

Corendon Hotels en Resorts biedt zowel ‘flex rate’ als ‘fixed rate’ overnachtingen en arrangementen aan. Afhankelijk van het type boeking gelden verschillende voorwaarden.

 

Voor boekingen waarbij de term ‘flex rate’ wordt gehanteerd gelden de volgende voorwaarden. U hoeft pas bij aankomst in het hotel te betalen. U kunt uw boeking tot 24 uur voor de dag van aankomst kosteloos annuleren, tenzij er bijzondere annuleringsvoorwaarden gelden. Deze annuleringsvoorwaarden worden altijd vermeld bij de boeking van de overnachting of het arrangement. U kunt tot 24 uur voor de dag van aankomst een verzoek indienen tot een wijziging van uw boeking, tenzij er bijzondere wijzigingsvoorwaarden gelden. Deze wijzigingsvoorwaarden worden altijd vermeld bij de boeking van de overnachting of het arrangement. Corendon Hotels en Resorts geeft geen garanties betreffende de goedkeuring van een verzoek. Corendon Hotels en Resorts behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het wijzigen van de boeking. Indien u op de dag van aankomst niet komt opdagen, brengen wij u de kosten van de eerste overnachting in rekening, tenzij er afwijkende no-show voorwaarden gelden. Deze afwijkende voorwaarden worden altijd vermeld bij de boeking.

 

3.4. Fixed Rate prijzen

Voor boekingen waarbij de term ‘fixed rate’ wordt gehanteerd geldt dat u, tenzij bij het aanbod afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, de boeking vooruit dient te betalen en de boeking niet kosteloos kunt wijzigen of annuleren. Indien u de boeking annuleert, zijn de kosten van deze annulering 100% van de totale kosten voor de betreffende overnachting(en) of het betreffende arrangement. U kunt tot 24 uur voor de dag van aankomst een verzoek indienen tot een wijziging van uw boeking. Corendon Hotels en Resorts geeft geen garanties betreffende de goedkeuring van een verzoek. Corendon Hotels en Resorts behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het wijzigen van de boeking. Indien u op de dag van aankomst niet komt opdagen, brengen wij u de volledige kosten van uw verblijf in rekening, tenzij er afwijkende no-show voorwaarden gelden. Deze afwijkende voorwaarden worden altijd vermeld bij de boeking.

 

3.5. Inbegrepen faciliteiten en toeristenbelasting

De kamerprijs die u overeenkomt bij het maken van de reservering is van toepassing op de boeking. Tenzij anders is vermeld bij het aanbod, zijn hotelfaciliteiten, maaltijden, minibar en overige extra’s niet inbegrepen in de kamerprijs.

 

De kamerprijzen zijn inclusief BTW. Afhankelijk van de locatie van het hotel kan toeristenbelasting worden geheven. Deze toeristenbelasting is niet inbegrepen bij de kamerprijs en wordt getoond voordat u de reservering maakt. De toeristenbelasting is aan wijzigingen onderhevig en kan nog wijzigen. De toeristenbelasting dient u bij aankomst in het hotel te betalen.

 

Artikel 4. Betaling

4.1. Garantie

Alle overnachtingen en arrangementen dienen te worden gegarandeerd door middel van een creditcard welke geldig is op de datum van aankomst. Een te late betaling of verkeerde bank- en/of creditcardgegevens zijn voor uw eigen rekening en risico.

 

4.2. Betaalmethoden

U kunt met de volgende geaccepteerde betaalmiddelen betalen:

– iDeal

– Mastercard

– Visa

 

4.3. Betalingen met creditcard

Wanneer u betaalt met een creditcard vragen wij u de volgende creditcardgegevens te verstrekken: naam van de kaarthouder zoals op de kaart wordt vermeld, creditcardnummer, vervaldatum en de 3-cijferige verificatiecode.

 

Voor de betaling maakt Corendon gebruik van het betaalsysteem Ogone (Ingenico). U wordt automatisch naar de betaalpagina op de site van Ogone geleid om te betalen. Uw gegevens worden geverifieerd en het bedrag wordt direct van uw rekening afgeschreven nadat u op de knop ‘betalen’ klikt ter bevestiging van uw reservering.

 

Artikel 5. Aankomst en vertrek

5.1. Inchecken

U kunt inchecken vanaf 15.00 uur. Op verzoek en tegen een additionele betaling kunt u, onder voorbehoud van beschikbaarheid, eerder inchecken.

 

 

 

 

5.2. Uitchecken

U kunt uitchecken tot 12.00 uur. Op verzoek en tegen een additionele betaling kunt u, onder voorbehoud van beschikbaarheid, later uitchecken. Indien u later uitcheckt, wordt de toeslag voor een late check-out aan u in rekening gebracht.

 

Artikel 6. Annulering door Corendon en herroepingsrecht

6.1. Corendon Hotels en Resorts behoudt zich het recht voor de boeking te annuleren. De aan Corendon reeds betaalde kosten worden dan aan u terugbetaald. Indien de boeking wordt geannuleerd door Corendon wegens een aan u toerekenbare tekortkoming, dan kunnen wij de door ons gemaakte kosten aan u in rekening brengen.

 

6.2. Het kan voorkomen dat abusievelijk een verkeerde prijs bij het aanbod en/of in de boeking(sbevestiging) wordt getoond. Corendon Hotels en Resorts behoudt zich het recht voor deze prijs te herroepen binnen 24 uur na de bevestiging van de boeking. U heeft het recht de boeking in dat geval kosteloos te annuleren.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid en overmacht Corendon Hotels en Resorts

7.1. Aansprakelijkheid directe schade

Corendon Hotels en Resorts is niet aansprakelijk voor schade wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming toerekenbaar is aan Corendon Hotels en Resorts. Onder overeenkomst wordt in dit verband verstaan de bevestigde boeking en alle aanvullende afgenomen diensten. De aansprakelijkheid van Corendon Hotels en Resorts in verband met een toerekenbare schending van haar verplichtingen en/of in verband met een onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot compensatie voor directe schade die door u wordt geleden tot een bedrag dat niet hoger is dan de totale prijs die door u is betaald aan Corendon Hotels en Resorts voor de diensten waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. De totale aansprakelijkheid van Corendon Hotels en Resorts voor directe schade, van welke aard dan ook, zal nooit hoger zijn dan een bedrag van € 500, tenzij de boeking een hoger bedrag omvat. Aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

7.2. Het voorgaande is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid veroorzaakt door Corendon Hotels en Resorts en is behoudens toepasselijke wet- en regelgeving.

 

7.3. Uitsluitend de volgende schade wordt beschouwd als directe schade:

  1. schade aan eigendommen;
  2. redelijke kosten verbonden aan de beoordeling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover deze beoordeling betrekking heeft op directe schade, zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden;
  3. redelijke kosten verbonden aan het voorkomen of beperken van de schade, voor zover u kunt bewijzen dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van directe schade, zoals beschreven in de Algemene voorwaarden.

 

7.4. Parkeren bij het hotel is op eigen risico. Corendon Hotels en Resorts aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

 

7.5. Corendon Hotels en Resorts is niet aansprakelijk voor verloren, beschadigde of gestolen eigendommen, tenzij veroorzaakt door opzet van Corendon Hotels en Resorts. Indien u eigendommen in ons hotel achterlaat, is het uw verantwoordelijkheid om deze eigendommen op te halen en te beheren.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid gast

8.1. U bent aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade veroorzaakt door u of uw medegasten tijdens uw verblijf aan de eigendommen van Corendon dan wel directe en indirecte materiële en immateriële schade veroorzaakt aan medewerkers of vertegenwoordigers van Corendon.

 

Artikel 9. Verplichtingen gast

9.1. Gasten dienen zich te allen tijde te houden aan de huisregels van het betreffende Corendon hotel. Indien een gast naar het oordeel van Corendon Hotels en Resorts zich niet aan de huisregels houdt, kan Corendon Hotels en Resorts de gast weigeren en kosten bij de hoofdboeker of de betreffende gast in rekening brengen.

 

9.2. Gasten dienen eventuele bijzonderheden, zoals (medische) bijzonderheden en dieetwensen, welke relevant kunnen zijn voor het verblijf in het betreffende hotel, tijdig door te geven. Het hotel is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het voorgaande.

 

Artikel 10. Groepsreserveringen

Voor groepsreserveringen vanaf 10 personen kunnen aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden.

 

Artikel 11. Gebruik van internet

Corendon Hotels en Resorts biedt aan gasten gratis wifi aan. Corendon Hotels en Resorts kan de beschikbaarheid van het wifinetwerk niet garanderen en aanvaardt voor schade voortvloeiende uit het gebruik van het wifinetwerk geen aansprakelijkheid. Corendon Hotels en Resorts is niet verantwoordelijk voor de informatie die u deelt via het openbare netwerk. Corendon Hotels en Resorts behoudt zich het recht voor de toegang tot het wifinetwerk te weigeren. U mag het wifinetwerk niet gebruik voor enig doel in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving. U bent aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit het onrechtmatige gebruik van het wifinetwerk.

 

Artikel 12. Privacy

Bij het maken van een reservering en tijdens uw verblijf verwerkt Corendon Hotels en Resorts persoonsgegevens in overeenstemming met onze Privacyverklaring, welke u kunt nalezen op www.corendonhotels.com, en in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

 

Artikel 13. (audio)visuele opnamen en foto’s

Opnames en foto’s van gebouwen en eigendommen van Corendon Hotels en Resorts zijn strikt voor eigen gebruik. Het openbaar maken, verspreiden of anderszins verveelvoudigen van deze opnamen en foto’s zijn onderhevig aan voorafgaande toestemming van Corendon Hotels en Resorts. Opnamen en foto’s van medewerkers van Corendon Hotels en Resorts en andere gasten zijn niet toegestaan, tenzij u uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen van de betreffende personen.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Op de overeenkomst gesloten tussen u en Corendon Hotels en Resorts is Nederlands Recht van toepassing.

14.2. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Update datum: 05.04.2019

Lees meer over:

CORENDON HOTELS & RESORTS

Download general terms & conditions of Corendon Hotels as PDF file.

General Terms and Conditions of Corendon Hotels and Resorts

Contents

Article 1 General

Article 2 Services

Article 3 Reservations

Article 4 Payment

Article 5 Arrival and departure

Article 6 Cancellation by Corendon Hotels and Resorts and right of withdrawal

Article 7 Liability and force majeure on the side of Corendon Hotels and Resorts

Article 8 Liability of guests

Article 9 Obligations of guests

Article 10 Group reservations

Article 11. Use of the internet

Article 12. Privacy

Article 13. (audio)visual recordings and photographs

Article 14. Applicable law and the competent court

Article 1. General

1.1. ‘Corendon Hotels and Resorts’ is taken to mean Corendon Hotels & Resorts B.V., with registered office at Singaporestraat 82, 1175 RA in Lijnden, with CoC number 56571291, and its subsidiaries, including in any case:

Corendon Village Exploitatie B.V., with registered office at Schipholweg 275, 1171 PK in Badhoevedorp, with CoC number 69005133,

Corendon Vitality Hotels B.V., with registered office at Schipholweg 82, 1175 PK in Badhoevedorp, with CoC number 34252106,

Marble Hotels Holding B.V., with registered office at Singaporestraat 82, 1175 RA in Lijnden, with CoC number 66439485.

1.2 These General Conditions apply to all reservations made by Corendon Hotels and Resorts, unless derogated from when these General Conditions are presented. These General Conditions apply to the following hotels, if applicable in addition to the General Conditions of third parties involved in fulfilling the services, such as excursions.

– Corendon City Hotel Amsterdam

– The College Hotel Amsterdam

– Corendon Village Hotel Amsterdam

– Marble Stella Maris in Ibiza

– Livingstone Jan Thiel Resort in Curaçao

1.2. When we refer to ‘General Conditions’, we are referring to these General Conditions of Corendon Hotels and Resorts. When we refer in the General Conditions to ‘Corendon’, ‘we’ or ‘us’, we are in fact referring to Corendon Hotels and Resorts and the hotels and resorts falling under it, as set out in these conditions.

1.3. By using the website www.corendonhotels.com you express your agreement with the General Conditions. You also agree with the General Conditions by expressing your agreement with the General Conditions while making your reservation.

Article 2. Services

2.1. Corendon Hotels and Resorts offers overnight hotel stays as well as arrangements. Offers will always specify whether they relate to overnight stays or arrangements.

Article 3. Reservation

3.1. Reservation

You can reserve an overnight stay or book an arrangement through our website (www.corendonhotels.com), by phone or by email. Corendon Hotels and Resorts is authorised at all times to refuse a reservation or to attach additional conditions to the acceptance of a reservation.

3.2. Minors

The minimum age of the lead booker to reserve an overnight stay or to make an arrangement is 18. If you are underage and not accompanied by an adult, we are entitled to refuse granting you access.

3.3. Flex Rate prices

Corendon Hotels and Resorts offers both ‘flex rate’ and ‘fixed rate’ overnight stays and arrangements. Different conditions apply, dependent on the type of reservation.

For reservations based on the ‘flex rate’, the following conditions apply. You only need to pay on arrival at the hotel. You can cancel your reservation free of charge until 24 hours before the arrival date, unless special cancellation conditions apply. These cancellation conditions are always specified when a reservation is made for an overnight stay or when an arrangement is booked. You can submit a request to amend your reservation until 24 hours before the arrival date, unless special amendment conditions apply. These cancellation conditions are always specified when a reservation is made for an overnight stay or when an arrangement is booked. Corendon Hotels and Resorts gives no guarantees regarding the acceptance of any request. Corendon Hotels and Resorts reserves the right to charge costs for amending a reservation. If you fail to turn up on the arrival date, we will charge you for the first night’s stay, unless different no-show conditions apply. These derogating conditions are always stipulated at the time the reservation is made.

3.4. Flex Rate prices

For reservations referring to a ‘fixed rate’, you will need to pay for the reservation in advance and you won’t be able to amend or cancel the reservation free of charge, unless different conditions apply when the offer is made. If you cancel the reservation, the costs of the cancellation are 100% of the total costs for the night(s) or the arrangement concerned. You can submit a request to amend your reservation until 24 hours before the arrival date. Corendon Hotels and Resorts gives no guarantees regarding the acceptance of any request. Corendon Hotels and Resorts reserves the right to charge costs for amending a reservation. If you fail to turn up on the arrival date, we will charge you for the full costs of your stay, unless different no-show conditions apply. These derogating conditions are always stipulated at the time the reservation is made.

3.5. Inclusion of facilities and tourist tax

The room rate that you agree at the time of reservation will apply to the booking. Unless indicated otherwise at the time of the offer, hotel facilities, meals, the mini-bar and other extras are not included in the room rate.

The room rates include VAT. Tourist tax may be levied, dependent on the location of the hotel. This tourist tax is not included in the room rate and will be displayed before you make the reservation. The tourist tax is subject to change and can vary. The tourist tax needs to be paid when you arrive at the hotel.

Article 4. Payment

4.1. Guarantee

All overnight stays and arrangements must be guaranteed by means of a credit card valid at the time of arrival. Late payment or using the wrong bank and/or credit card details are at your own risk.

4.2. Method of payment

You can pay with the following means of payment:

– iDeal

– Mastercard

– Visa

4.3. Payments by credit card

When you pay by credit card we ask you to fill in the following credit card data: credit holder’s name as mentioned on the credit card, credit card number, expiry date and the three digit verification code.

Corendon makes use of the online payment system Ogone (Ingenico). You will automatically be guided to the Ogone payment website in order to pay. Your data will be verified and the amount will be debited from your credit card immediately after you confirm the payment by clicking on the ‘pay’-button.

Article 5. Arrival and departure

5.1. Check-in

You can check in from 15:00 onwards. Subject to availability, you can check in early on request, against an additional payment.

5.2. Check-out

You can check out until 12:00 noon. Subject to availability, you can check out early on request, against an additional payment. If you check out later, you will need to pay the surcharge for a late check-out.

Article 6. Cancellation by Corendon and right of withdrawal.

6.1. Corendon Hotels and Resorts reserves the right to cancel the booking. Any charges that you already paid to Corendon will be reimbursed in that case. If Corendon cancels the booking due to a breach attributable to you, we may charge you for the costs we incurred.

6.2. On rare occasions, the wrong rate may have been displayed by mistake at the time of the offer and/or in the confirmation of the reservation. Corendon Hotels and Resorts reserves the right to revoke that rate within 24 hours from confirming the booking. In that case, you are entitled to cancel your reservation free of charge.

Article 7. Liability and force majeure on the side of Corendon Hotels and Resorts

7.1. Liability for direct damage

Corendon Hotels and Resorts is not liable for damage due to a shortfall in its compliance with the agreement, unless the shortfall is attributable to Corendon Hotels and Resorts. In this context, ‘agreement’ is taken to mean the confirmed booking and any supplementary services bought. The liability of Corendon Hotels and Resorts in relation to an attributable breach of its obligations and/or with regard to an unlawful act or in other respects, is limited to compensation for the direct loss that you have incurred up to an amount that does not exceed the total amount you paid to Corendon Hotels and Resorts for the services from which the liability arose. The total liability of Corendon Hotels and Resorts for direct loss, regardless of its nature, will never exceed an amount of €500, unless the booking is for a higher amount. Liability for indirect loss is explicitly excluded.

7.2. The above does not apply in the event of intent or deliberate recklessness caused by Corendon Hotels and Resorts and is without prejudice to applicable rules and regulations.

7.3. Solely the following damage will be considered as direct loss:

  1. property damage;
  2. reasonable costs associated with the evaluation of the case and scope of the loss, insofar the evaluation relates to direct loss, as set out in these General Conditions;
  3. reasonable costs associated with the prevention or restriction of loss, insofar you can prove that these costs led to a restriction of direct loss, as set out in the General Conditions.

7.4. Car parking near the hotel is at your own risk. Corendon Hotels and Resorts does not accept any liability for it.

7.5. Corendon Hotels and Resorts is not liable for any loss, damage or theft of property, unless intentionally inflicted by Corendon Hotels and Resorts. If you leave property behind in our hotel, it is your responsibility to retrieve and manage that property.

Article 8. Liability of guests

8.1. You are liable for all direct and indirect loss caused by you or your fellow-guests during your stay in the property of Corendon, or for any direct or indirect personal injury or property damage inflicted to employees or representatives of Corendon.

Article 9. Obligations of guests

9.1. Guests must adhere to the house rules of the Corendon hotel concerned at all times. If in the opinion of Corendon Hotels and Resorts, a guest does not adhere to the house rules, Corendon Hotels and Resorts can refuse the guest and impose charges on the lead booker or the guest concerned.

9.2. Guests must inform the relevant hotel in a timely manner of any special requirements, such as (medical) details and dietary requirements that may be relevant for the stay at the hotel concerned. The hotel is not liable for any loss in relation to the above.

Article 10. Group reservations

For group reservations for 10 persons or more, additional and/or derogating conditions may apply.

Article 11. Use of the internet

Corendon Hotels and Resorts offers free Wi-Fi to its guests. Corendon Hotels and Resorts cannot guarantee the availability of the Wi-Fi network and does not accept any liability for loss arising from using the Wi-Fi network. Corendon Hotels and Resorts is not liable for the information that you share using the public network. Corendon Hotels and Resorts reserves the right to refuse access to the Wi-Fi network. The wife network must not be used for any purpose contrary to the relevant rules and regulations. You are liable for any loss resulting from the unlawful use of the Wi-Fi network.

 

Article 12. Privacy

Corendon Hotels and Resorts processes your personal data in order to make a reservation and during your stay, in accordance with our privacy statement that can be accessed on www.corendonhotels.com, and in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Article 13. (audio)visual recordings and photographs

Recordings and pictures of buildings and property of Corendon Hotels and Resorts are strictly for its own use. Publishing, distributing or multiplying these recordings and pictures in any other way requires the prior consent of Corendon Hotels and Resorts. Making recordings and pictures of employees of Corendon Hotels and Resorts and of other guests is not permitted, unless you obtained the explicit consent of the persons concerned.

 

Article 14. Applicable law and the competent court

14.1. The agreement between you and Corendon Hotels and Resorts is governed by the law of the Netherlands.

14.2. Disputes can solely be submitted to the competent court in Amsterdam.

Last updated: 05.04.2019

Boek je verblijf

Bestemming
 

12+ years old

2-11 years old